Sofinanciranje

Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2Podjetje Geoenergetika d. o. o. je skupaj s podjetjem Impedanca d.o.o. pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobilo sredstva na Javnem razpisu za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 za projekt z nazivom Pametna ulična LED svetilka z integriranim sistemom za monitoring okolja, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR).

Namen projekta je razviti inovativen produkt - svetilko, ki bo spremljala in zajemala podatke o realnem okolju, jih pošiljala v omrežje ter z obdelanimi podatki pripravljala poročila in alarme v primeru, da so izmerjene vrednosti izven normativov.  

Projekt je skladen s prednostnimi področji S4, in sicer se prispeva k uresničevanju cilja področja »Pametna mesta in skupnosti« po razvoju globalno konkurenčnih sistemskih rešitev na področju pametnih omrežij in IT omrežij z uporabniškimi rešitvami. 

Cilji projekta so :

  • Razviti svetilko, ki bo spremljala različne fizikalne parameter na mikro lokaciji in
  • kreirala poročila in alarme iz prejetih podatkov v realnem času na mikro lokaciji, ter
  • razviti strežniško aplikacijo, ki bo omogočala prikaz podatkov, zajetih iz pametne svetilke in nastavitve za posamezno svetilko in nastavitve za generiranje alarmov. 


Projekt bo trajal do marca 2020, skupna vrednost operacije znaša 1.069.494,95 EUR, odobrena višina subvencije za celoten konzorcij je 434.468,21 EUR, pri čemer je GeoEnergetiki namenjeno 177.422,82 EUR.


Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si
Vavčer za pripravo digitalne strategijePodjetje GeoEnergetika d.o.o. je v letu 2019 od Slovenskega podjetniškega sklada po javnem pozivu za Vavčer za pripravo digitalne strategije pridobilo nepovratna sredstva v višini 9.000 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).


Namen javnega poziva je v spodbuditvi malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si
Spodbujanje zaposlovanjaPodjetje GeoEnergetika d.o.o. je v letu 2019 od Zavoda RS za zaposlovanje pridobilo subvencije iz naslova javnega povabila Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2017/2019 v skupni višini 8.000 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS). 


Namen javnega povabila je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine, kar jim bo omogočilo izboljšanje dostopa do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve ter pomembno prispevalo k dvigu njihove  zaposljivosti, socialnega kapitala, dolgoročni socialni vključenosti ter enakim možnostim na trgu dela, pomembno pa vplivalo tudi na zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Delodajalci si bodo z zaposlitvijo brezposelnih oseb iz ciljne skupine in prejetjem subvencije zagotovili delovno silo in povečali konkurenčnost podjetja.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si
Vavčer za digitalni marketingPodjetje GeoEnergetika d.o.o. je v letu 2019 od Slovenskega podjetniškega sklada po javnem pozivu za Vavčer za digitalni marketing pridobilo nepovratna sredstva v višini 1.500 EUR za sofinanciranje stroškov izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedbo testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Namen in cilj javnega poziva je v spodbujanju mikro, malih in srednje velikih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.


Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si


																																				Sofinanciranje


ZAHTEVA .LTD DATOTEKE

Prosimo, če nam posredujete vaš elektronski naslov, na katerega boste prejeli zahtevano datoteko.
Izjemoma se lahko zgodi, da bomo zaradi potrebe po varovanju poslovnih interesov za izpolnitev vašega zahtevka potrebovali nekaj dni. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.